U+10A18

Kharoshthi

區域 Block佉盧文 / Kharoshthi PDF表格

編碼資訊

HTML Entity𐨘𐨘
UTF-8F0 90 A8 98
UTF-16D802 DE18
UTF-3200010A18
URL Encode%f0%90%a8%98%ed%a0%82%ed%b8%98