U+10A37

Kharoshthi

區域 Block佉盧文 / Kharoshthi PDF表格

編碼資訊

HTML Entity𐨷𐨷
UTF-8F0 90 A8 B7
UTF-16D802 DE37
UTF-3200010A37
URL Encode%f0%90%a8%b7%ed%a0%82%ed%b8%b7