U+1124B

Khojki

區域 Block可吉文 / Khojki PDF表格

編碼資訊

HTML Entity𑉋𑉋
UTF-8F0 91 89 8B
UTF-16D804 DE4B
UTF-320001124B
URL Encode%f0%91%89%8b%ed%a0%84%ed%b9%8b