U+1124C

Khojki

區域 Block可吉文 / Khojki PDF表格

編碼資訊

HTML Entity𑉌𑉌
UTF-8F0 91 89 8C
UTF-16D804 DE4C
UTF-320001124C
URL Encode%f0%91%89%8c%ed%a0%84%ed%b9%8c