U+1124E

Khojki

區域 Block可吉文 / Khojki PDF表格

編碼資訊

HTML Entity𑉎𑉎
UTF-8F0 91 89 8E
UTF-16D804 DE4E
UTF-320001124E
URL Encode%f0%91%89%8e%ed%a0%84%ed%b9%8e