U+1124F

Khojki

區域 Block可吉文 / Khojki PDF表格

編碼資訊

HTML Entity𑉏𑉏
UTF-8F0 91 89 8F
UTF-16D804 DE4F
UTF-320001124F
URL Encode%f0%91%89%8f%ed%a0%84%ed%b9%8f